NIK_5277.jpg
dr n. med. MARZENA ZBOCH

Prezes Zarządu

NIK_5258.jpg
DANIEL WÓJCIK

Członek Zarządu

Jestem lekarką z ponad 25-letnim stażem zawodowym, specjalistką chorób układu nerwowego. W ostatnich latach zajmowałam się diagnostyką i leczeniem chorób neurozwyrodnieniowych, do których należą między innymi choroby otępienne (z najbardziej znaną chorobą Alzheimera) oraz schorzenia pozapiramidowe (z najczęstszą chorobą Parkinsona). Moja działalność zawodowa związana była z Ośrodkiem Badawczo-naukowo-dydaktycznym Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego w Ścinawie (tzw. Ośrodek Alzheimerowski), który współtworzyłam, i w którym przez 6 lat byłam dyrektorką ds. medycznych oraz 5 lat pełniłam funkcję ordynatorki Oddziału Neurologicznego. 

 

W ramach realizacji zainteresowań problematyką chorób neurozwyrodnieniowych utworzyłam w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie pierwszy Biobank płynów ustrojowych chorych z otępieniem i pracownię badania biomarkerów choroby Alzheimera. Aby przyczynić się do udoskonalenia metod diagnostycznych i terapeutycznych choroby Alzheimera uczestniczyłam w latach 2012-2014 w międzynarodowym projekcie BIOMARKAPD w ramach JPND, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem było opracowanie standardów badania biomarkerów choroby Alzheimera i Parkinsona oraz wprowadzenie ich do rutynowej praktyki. Obecnie, jako badaczka główna, zajmuję się badaniami klinicznymi, w których testowane są nowe leki przeciwko chorobie Alzheimera.

Jestem psychologiem i od 12 lat pracuję z pacjentami w różnych placówkach, gdzie psychologia kliniczna znajduje zastosowanie. W 2013 roku uzyskałem tytuł specjalisty psychologii klinicznej a dwa lata później otrzymałem certyfikat psychoterapeuty European Association for Psychotherapy. Od kilku lat zajmuję się diagnostyką neuropsychologiczną zespołów otępiennych we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim. Jestem autorem kilku projektów na rzecz osób starszych z zaburzeniami pamięci oraz członkiem zarządu Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej.

 

W 2017 roku ukończyłem studia podyplomowe "Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Obecnie jestem doktorantem na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach projektu „Interdoktormen”.