top of page
już dziś umów się na bezpłatne badanie pamięci!
 
zadzwoń: 533 260 085

Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 


Celami Fundacji są:

  1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w diagnostyce i leczeniu chorób otępiennych.

  2. Wspomaganie standardowego leczenia i diagnostyki choroby Alzheimera i innych zespołów dementywnych.

  3. Propagowanie wiedzy na temat profilaktyki chorób otępiennych, diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych.

  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym z otępieniem i zagrożonych jego rozwojem.

  5. Wspieranie rodzin chorych z demencją.

  6. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz z osobami zajmującymi się badaniami naukowymi, diagnostyką i terapią oraz szkoleniem w dziedzinie zespołów otępiennych i choroby Alzheimera.

W 2018 roku Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

bottom of page