już dziś umów się na bezpłatne badanie pamięci!
 
zadzwoń: 533 260 085

Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 


Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w diagnostyce i leczeniu chorób otępiennych.

 2. Wspomaganie standardowego leczenia i diagnostyki choroby Alzheimera i innych zespołów dementywnych.

 3. Propagowanie wiedzy na temat profilaktyki chorób otępiennych, diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych.

 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym z otępieniem i zagrożonych jego rozwojem.

 5. Wspieranie rodzin chorych z demencją.

 6. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz z osobami zajmującymi się badaniami naukowymi, diagnostyką i terapią oraz szkoleniem w dziedzinie zespołów otępiennych i choroby Alzheimera.

W 2018 roku Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

Pomóż osobom starszym z zaburzeniami pamięci . 

Przekaż 1% podatku na Dolnośląską Fundację Alzheimerowską - KRS 0000553404.

 

Działania Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej:

 • organizacja bezpłatnych badań pamięci,

 • zajęcia terapeutyczne dla osób z chorobą Alzheimera, 

 • grupy wsparcia dla opiekunów osób z otępieniem,

 • bezpłatne porady dla opiekunów osób z otępieniem,

 • organizacja szkoleń dla lekarzy i innych specjalistów zaangażowanych w pomoc osobom starszym,

 • organizacja konferencji na temat choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych,

 • propagowanie wiedzy na temat profilaktyki otępień,

 • wspieranie badań naukowych dotyczących choroby Alzheimera.

© 2019 projekty odnowa