Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska organizuje konferencje i szkolenia dla profesjonalistów w zakresie diagnostyki i terapii chorób otępiennych.
Program Szkolenia On-Line
 1. Definicja i modele funkcji wykonawczych

 2. Metody oceny – skale przesiewowe, kwestionariusze

 3. Metody oceny - narzędzia, testy

 4. Przejawy zaburzeń funkcji wykonawczych

 5. Dysfunkcje wykonawcze w otępieniach

UWAGA! Szkolenie odbędzie się wyłącznie w wersji on-line, na platformie GoogleMeet. Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać adres mailowy na poczcie Gmail.

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 - 18:00 (8 godz. dydaktycznych). Przerwy w trakcie szkolenia są zaplanowane następująco:

 1. 10:00 - 10:30

 2. 11:45 - 12:00

 3. 13:15 - 14:15

 4. 15:30 - 15:45

 5. 17:00 - 17:10

dr n. med. Anna Barczak


Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej

Od 2001 roku zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSWiA w Warszawie. Pracuje również na stanowisku adiunkta w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, pod kierownictwem prof. Marii Barcikowskiej.Od czerwca 2019 roku jest Wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów.

 

Jest współautorką ponad 50 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych chorobom otępiennym. 

 

Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej, pełniąc również funkcje kierownika specjalizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim. Jest członkiem rady naukowej czasopisma „Aktualności Neurologiczne” oraz rady naukowej programu „Kawa i zdrowie”.

Jesienią 2020 r. zorganizowaliśmy cykl trzech szkoleń prowadzonych przez wybitną specjalistkę z neuropsychologii otępień dr n. med Annę Barczak.

19 września 2020 r.  Diagnostyka przesiewowa chorób otępiennych 

10 października 2020 r.  - Ocena neuropsychologiczna w otępieniu i łagodnych zaburzeniach poznawczych.

7 listopada 2020 r.  Diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych.

Szkolenia przeznaczone były dla psychologów, lekarzy, studentów oraz innych specjalistów zainteresowanych tematyką diagnostyki otępień.

 

Szczegółowy program szkoleń

Diagnostyka przesiewowa chorób otępiennych (8h)

 1. Cele diagnostyki przesiewowej, wprowadzenie do praktycznego wykorzystania narzędzi przesiewowych

 2. MMSE

 3. Testy rysowania zegara

 4. MOCA i KTSP

 5. Narzędzia diagnostyki różnicowej  - CLOX i FAB

 6. Krótkie metody – AD8 i Mini-COG

 

Diagnoza neuropsychologiczna w otępieniu i łagodnych zaburzeniach poznawczych (8h)

 1. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej procesów otępiennych

 2. Rola wywiadu i obserwacji 

 3. Praktyczne metody oceny neuropsychologicznej  przydatne w diagnostyce otępień

 4. Profile dysfunkcji poznawczych w otępieniu

 5. Specyfika diagnozy łagodnych zaburzeniach poznawczych

 6. Praktyczne aspekty opinii neuropsychologicznej

 

Diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych (8h)

 1. Rodzaje chorób otępiennych

 2. Specyfika diagnozy różnicowej

 3. Różnicowanie wariantów choroby Alzheimera

 4. Otępienie w chorobie Alzheimera a inne typy chorób neurozwyrodnieniowych

 5. Rzadkie otępienia

W kwietniu 2018 roku odbywały się Wrocławskie Dni Alzheimerowskie. Udało nam się zgromadzić krajowe i zagraniczne autorytety z dziedziny chorób neurozwyrodnieniowych.

 

Konferencja zgromadziła 170 słuchaczy.

W październiku 2017 r. zorganizowaliśmy szkolenie Łagodne zaburzenia poznawcze w praktyce klinicznej. Naszymi gośćmi były dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek oraz dr n. med. Anna Barczak.

Pomóż osobom starszym z zaburzeniami pamięci . 

Przekaż 1% podatku na Dolnośląską Fundację Alzheimerowską - KRS 0000553404.

 

Działania Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej:

 • organizacja bezpłatnych badań pamięci,

 • zajęcia terapeutyczne dla osób z chorobą Alzheimera, 

 • grupy wsparcia dla opiekunów osób z otępieniem,

 • bezpłatne porady dla opiekunów osób z otępieniem,

 • organizacja szkoleń dla lekarzy i innych specjalistów zaangażowanych w pomoc osobom starszym,

 • organizacja konferencji na temat choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych,

 • propagowanie wiedzy na temat profilaktyki otępień,

 • wspieranie badań naukowych dotyczących choroby Alzheimera.

© 2019 projekty odnowa